031-5036409
pyramida.edutraining@gmail.com

Tag: otak kanan kiri

HEBAT MANA ANTARA OTAK KANAN DAN OTAK KIRI?

Kita telah mengetahui kelebihan dari belahan otak kanan dan otak kiri manusia. Namun kini muncul pertanyaan, lebih hebat mana antara

CIRI DOMINAN OTAK KANAN DAN KIRI

Otak besar (cerebrum) manusia terdiri dari dua belahan; kiri dan kanan. Kedua belahan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Antara otak